Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «[Συνήθως βρίσκονται κοντά στην αγορά]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 110