Είστε εδώ

«Σάκης Παπαδημητρίου, Κωδικοπληκτρονικά», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. (οπισθόφυλλο)