Είστε εδώ

Williams William Carlos, «Η κίτρινη καπνοδόχος», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 42