Είστε εδώ

Λαζαρίδου Ελένη Μ., «Η γιορτή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 27-31