Είστε εδώ

Μοράρης Γιώργος, «Στους βλάσφημους της τέχνης και της πολιτικής», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 24-25