Είστε εδώ

Μοράρης Γιώργος, «Στην εξέγερση των γυναικών», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 20-21