Είστε εδώ

Kosiński Jerzy, «Cockpitt (δύο αποσπάσματα)», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 47-57