Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Είπε ο Χρίστος: Καιρός για προφητείες», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 258