Είστε εδώ

Σερεμέτη Αναστασία, «Η πύλη της γνώσεως», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 294