Είστε εδώ

Σερεμέτη Αναστασία, «Από το Πήλιο», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 292