Είστε εδώ

Μυγδάλης Λάμπρος, «Συμπλήρωμα στις Ελληνικές βιβλιογραφίες του Κάφκα, του Μαν και του Ρίλκε», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 276-289