Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Το σκάλισμα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 255-257