Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Το γράμμα του Μπέρτα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 254