Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[συνήθως νύχτα]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 253