Είστε εδώ

Ζογλοπίτης Φώνης, «Τοπίο από την Τορώνη», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 93