Είστε εδώ

Μαυρομάτης Στέλιος, «Σύνθεση», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 91