Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Σημειώσεις», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 89