Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Το βιβλίο. Αλίκης Γιατράκου-Fossi: Άφθαρτες ύλες», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 84-86