Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Κινητό υαλοπωλείο», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 32