Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Ομπρελάδικο», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 27