Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ο ζωγράφος Γιώργος Παραλής (1908-1975)», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 25-48