Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Παίζοντας», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 14-18