Είστε εδώ

Μυγδάλης Λάμπρος, «Ελληνική βιβλιογραφία Τόμας Μαν (1929-1975)», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 268-273