Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εξώφυλλο της Αυγής», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 246