Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εξώφυλλο των νέων Μακεδονικών Γραμμάτων της δεύτερης περιόδου», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 242