Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αυτόγραφο του Ράδου Χατζηνάση», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 235