Είστε εδώ

Λεττονός Χρίστος, «Το γραφείο», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 225