Είστε εδώ

Σωτηριάδου Κλαίτη, «Τι να την κάνω», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 219