Είστε εδώ

Σωτηριάδου Κλαίτη, «Κάποια μέρα», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 218-219