Είστε εδώ

Γεωργίου Μ., «Η τελευταία της Πρωτοχρονιά», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 211-217