Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «[Κάνοντας παρέα]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 209