Είστε εδώ

Moréas Jean, «Στροφές, 1, ΧΙΙ», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 139