Είστε εδώ

Μαρτινόπουλος Κώστας, «Μισογραμμένη διεύθυνση χωρίς αποστολέα», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 133-134