Είστε εδώ

Μαρτινόπουλος Κώστας, «Η δημοτική μπάντα», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 132-133