Είστε εδώ

Μαρτινόπουλος Κώστας, «Μετοικεσία», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 131-132