Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Το δέντρο», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 110