Είστε εδώ

«Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. (εσώφυλλο)