Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Ο κόσμος του Φώνη Ζογλοπίτη», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 81-84