Είστε εδώ

Μαρτινόπουλος Κώστας, «Σκέψεις για τη ζωγραφική του Πάνου Παπανάκου», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 79-81