Είστε εδώ

Λαζόγκας Γιώργος, «[Σχέδια του Γιώργου Λαζόγκα]», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 72-73