Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Το τραίνο», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 66-67