Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Τα μάτια του σμηνία», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 62-63