Είστε εδώ

Kunze Reiner, «Δυνατότητα να βρεθεί ένα νόημα», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 61