Είστε εδώ

Kunze Reiner, «Σ' έναν εκπρόσωπο της εξουσίας ή Συζήτηση για το γράψιμο ποιημάτων», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 59