Είστε εδώ

Kunze Reiner, «Ύμνος σε μια γυναίκα στην ανάκριση», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 55