Είστε εδώ

Cohen Leonard, «Θα ’θελα να διαβάσω», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 48