Είστε εδώ

Cohen Leonard, «Νάρκισσος», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 46