Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «[Σχέδιο του Πάνου Παπανάκου]», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 237