Είστε εδώ

Aptal Pir Sultan, «Τραγούδια Τούρκων ασίκηδων. Τελευταίες παραγγελίες του Πιρ Σουλτάν Απτάλ», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 234-235