Είστε εδώ

Δάμος Στάθης, «Τούρκοι ασίκηδες», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 225-233